Spordihooldus OÜ pakub nii e-poes, kui ka füüsilises poes, spordi- ja füsioteraapia tooteid ning seadmeid ennetamiseks, treenimiseks ja taastumiseks. Spordihooldus OÜ on mõeldud kõigile neile, kes on füüsiliselt aktiivsed ning tahavad olla terved. Me soovime pakkuda parimaid ning uusimaid võimalusi ja lahendusi peamiselt spordifüsioteraapia vallas, seda nii rahvaspordiga tegelevatele ja aktiivsetele inimestele kui ka tippatleetidele.
Alustasime ettevõttega 8-aastat tagasi, aastal 2013. Tänaseks on meie koostööpartneriteks Eesti suurimad spordialaliidud ja paljud spordivõistkonnad ning samuti teeme koostööd tuntud Eesti tippsportlastega, treeneritega ja füsioterapeutidega.

Spordihooldus on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. 

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

 Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Spordihooldus kogub ja töötleb temaga ühenduse võtmiseks või seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (nt. kauplus)
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel 
• järelmaksutaotluse esitamisel

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Spordihooldusele nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Spordihooldus avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Spordihooldusele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine. 

Andmeid, mida Spordihooldus on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Spordihooldus õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 
 

ISIKUANDMETE KAITSE

Me kogume ja töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on isikuandmete töötlemise eesmärgi osas asjakohased.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena. 

Teil on kontroll oma isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil mh õigus oma isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, õigus isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.